Tjänster

Tjänster
Alla vet vad en redovisningsbyrå gör - i stort sett. Jag erbjuder Dig samma tjänster i min verksamhet, men hos mig får Du också följande: - Mina råd och stöd, när Du startar Ditt företag; och - Min assistans, när Du är igång med Din verksamhet och har frågor som behöver tas med olika myndigheter, såsom Skatteverket och Bolagsverket. De tjänster som jag erbjuder Dig i sådana olika skeden av Din verksamhet består i: - redovisning (bokföring) och löneredovisning; - bokslut och upprättande av årsredovisning; och - upprättande av deklarationer för Dig privat och för Ditt företag, såsom inkomstdeklarationer och skattedeklarationer, dvs. momsdeklarationer och arbetsgivardeklarationer. När Du och Ditt företag behöver stöd utöver det som jag arbetar, har jag ett brett kontaktnät bestående i främst advokater och revisorer. För övrigt…
Read More